emblema-szoveggel-kek.png

Közösképviselő-képzés

A  Közösképviselő-képzésen a társasházak üzemeltetéséhez szükséges általános-, jogi, műszaki és gazdasági ismereteket sajátíthatják el a résztvevők.

SZÜKSÉG VAN A SZAKTUDÁSRA

A képzésről

Portrait female financial advisor or real estate agent sitting in modern office.

Magyarországon ma mintegy 4,4 millió a lakások száma, amiből közel 1,5 millió olyan társasházakban található, amelyek életét a tulajdonosi közgyűléseken megválasztott közös képviselők, vagy társasházkezelők irányítják, gyakran sok tízmillió forintos költségvetésről gondoskodva.

A tulajdonosi közgyűlésen megválasztott közös képviselők jelentős része eddig szakirányú végzettség és megfelelő tudás nélkül dolgozott. A jogi környezet nemrégiben megváltozott, ennek következtében a jövőben minden közös képviselő, így azok is, akik napjainkig szakirányú végzettség nélkül látták el feladatukat, a törvényi kötelezettségüknek csak úgy tudnak eleget tenni, ha kellő szakmai tudást szereznek.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett Közösképviselő-képzésén a társasházak üzemeltetéséhez szükséges általános-, jogi, műszaki és gazdasági ismereteket sajátíthatják el a résztvevők.

Kinek ajánljuk a képzést:

 • a jövőben ezt a tevékenységet folytatni kívánó közös képviselők, intéző és számvizsgáló bizottsági elnökök számára, akik nem rendelkeznek társasházkezelői OKJ vizsgával,
 • azok számára, akik meg kívánnak felelni a szakmai kompetencia követelményeknek és a megbízatásukkal szemben támasztott erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősségüknek,
 • azok számára, akik közös képviselői megbízásuknak professzionális szinten kívánnak megfelelni.

A közös képviselet jogszabályi hátterének változásai

A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról módosításai fokozatosan szigorították a társasház tisztségviselőivel, elsősorban a közös képviselőjével szemben támasztott kompetencia követelményeket, az új követelményrendszernek való megfelelés nagy kihívást jelent a társasházak törvényszerű, gazdaságos működtetéséért felelős közösképviselők részére. A törvénymódosítás alapján 2023. május 1-jéig a társasházaknak eleget kell tenni a törvényben meghatározott nyilvános közzétételi kötelezettségnek, a közös képviselők, illetve tisztségviselők kötelező regisztrációjának valamint annak, hogy közös képviselői aláírással 2023. május 31-ig megtörténjen a közgyűlés által hitelesített, nyilvános társasházi mérlegbeszámoló a beadása.
2023-ban várhatóan változik a cégtörvény és az ingatlan-nyilvántartási törvény. Mindez tovább szigorítja a közös képviselők felelősségét, mivel ügyvezetőként kell felelniük a társasház kötelezettségeiért.
Fontos változás az is, hogy a közös képviselő saját vagyonával felel majd a hibáiért: feladatainak elmulasztása, vagy jogsértés esetén a törvény 27.§.-ában meghatározott törvényességi felügyelet akár 5 millió Ft pénzbírságra is kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intéző bizottság elnökét. 

A képzés célja

A közös képviselők tevékenységével szemben támasztott magasfokú követelmények teljesíthetősége, a bírságok elkerülése érdekében szükséges lesz a társasházkezelői képzettséggel nem rendelkező közös képviselők részére a társasházkezelői alapismeretek elsajátítása. Erre ad lehetőséget a Közös képviselő képzés. Az oktatás során a közös képviselők, intézőbizottsági elnökök alapfokú ismereteket szereznek a társasházak kezelési és fenntartási feladatairól, illetve segítséget kapnak a gazdálkodási tevékenységük ellátásához. A társasházak eredményes gazdálkodásához szükséges feltételek egyenrangúak a gazdasági társaságok feltételeivel. Azaz, a többirányú jogi, műszaki, gazdasági és vezetői ismeretek alkalmazása fontos feltétele a társasházak eredményes működésének.

A közös képviselők, illetve tisztségviselő számvizsgáló bizottsági elnökökkel szemben támasztott új kompetencia követelményeknek megfelelően:

 • vezetői készség (pl. kommunikációs-, konfliktuskezelési- együttműködési készségek, problémaorientáció és kreativitás, szakmai tekintély)
 • műszaki ismeretek (épületszerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, építéstechnológiai, üzemeltetési ismertek)
 • közgazdasági ismeretek (társasház gazdálkodás-, bank-, biztosítási ismeretek, pályázati lehetőségek ismerete, befektetési és beruházási ismeretek)
 • jogi ismeretek (jogi képviselet ellátásához szükséges társasház jog, végrehajtási, bírósági, békéltetői testület, Ptk., Btk., vállalkozás jog, stb.) elsajátítása.

 

A társasházak eredményes gazdálkodásához szükséges feltételek egyenrangúak a gazdasági társaságok feltételeivel. Azaz, a többirányú jogi, műszaki, gazdasági és vezetői ismeretek alkalmazása fontos feltétele a társasházak eredményes működésének.

Presentation in a meeting

A képzésre történő jelentkezés módja, feltételei

A Közös képviselő képzésre történő jelentkezést javasoljuk olyan érdeklődőknek, akik:

● jelenleg is közös képviselők és a jövőben is megfelelnének a törvényességi feltételeknek
● közös képviselői megválasztásuk várható és vállalják a törvényességi feltételek betartását
● később vennének részt a társasházkezelői OKJ-képzésben, de azt megelőzően közösképviselői feladatokat kívánnak ellátni

A jelentkezés feltételei:

● betöltött 18. életév,
● jelentkezési lap hibátlan kitöltése és beadása,
● tandíjbefizetés igazolása.

Személyesen: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1. emelet 115 szoba, hétfőtől csütörtökig 9 órától 16 óráig, pénteken 9 órától 13 óráig
Vagy e-mailen: erdi.beatrix@bkik.hu
Vagy postai úton: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A képzés díja

A képzés költsége: bruttó 80.000 Forint.

A képzési díj magába foglalja az oktatást, a vizsgaköltségeket és a tananyagot is.

Az összeget a BKIK 10102086-02614502-00000004 számú
számlájára átutalással lehet befizetni.

Képzési program

Képzési idő

Összesen: 40 órás a képzés.

Lebontásban: 4 héten át tart heti 2×5 órában.

Az oktatás minden szerdán és pénteken 16-20 óráig lesz.

Jelentkezési határidő:

2022. november 11.

Képzés kezdete:

2022. november 16. szerda 16 óra

További információ:

A képzés koncepciója, tematikája

A képzés 4 modulja egymásra épül, és együttes elsajátítása lehetővé teszi a közös képviselők szakmai ismereteinek a megalapozását.
 
 1. Általánosságban az ingatlan nyilvántartási rendszer dokumentumai
 2. Általánosságban a társasház, bérház rendszerek és a kapcsolódó jogszabályi feltételek
 3. Általánosságban a technológiai eljárások és korszerű épületgépészeti berendezések biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi követelmények alapjai
 4. Általánosságban a saját érdeke érvényesítése és a lakó, közösségi kapcsolatok fejlesztése

A 40 órás képzés 4 héten át, hetente 2×5 óra elfoglaltságot jelent, így a résztvevők a munkájuk mellett is el tudják azt végezni.

Az oktatás a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületében, korszerű multimédia eszközök használatával zajlik személyes jelenléti és online formában. (Az első alkalom és a vizsga jelenléti, a többi online.)

A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak, amely bemutatható a közösképviselet regisztrációjánál, illetve felhasználható a társasházkezelő képzésre való jelentkezés során.

Oktatóink magasan kvalifikált, szakmai és oktatói gyakorlattal egyaránt rendelkező szakemberek, akik gyakorlati ismeretekkel is rendelkeznek, és képesek a társasházak jelenlegi kezelési problémáira is megfelelő megoldási javaslatokat nyújtani. 

GYIK

Minden olyan közös képviseletet ellátónak, aki kellő szakmai tudással, és a törvényi előírásokat megértve, felelősen betartva szeretné a jövőben végezni a tevékenységet. Így ingatlankezelői OKJ-vizsgával nem rendelkező közös képviselőknek, intéző és számvizsgálói bizottság elnökének, tagjainak.

A sikeres vizsgázók a BKIK által kiállított hivatalos „Tanúsítványt” kapnak.

Jelentkezni 2022. november 11-ig lehet emailben: erdi.beatrix@bkik.hu.  A képzés 2022. november 16-án indul.

A téma rendkívüli jelentőségére és az eredményes oktatásra tekintettel, a csoportlétszám nem haladhatja meg a 15 főt.

A 40 órás képzés 4 héten át tart heti 2×5 órában. Az oktatás minden szerdán és pénteken 16-20 óráig lesz.

Vizsgára csak az a résztvevő bocsátható, aki az órák 90%-án jelen volt. A hiányzás pótolható.. 

A 80.000 forintos tandíj az óralátogatást, az egyedi tananyagot, a vizsgadíjat és a „Tanúsítványt” is magában foglalja.

Első és utolsó előadás személyesen a BKIK székházában, a többi előadás pedig Online formában Zoom programon keresztül követhető.

Kovács János ingatlanszakértő végzettségét tekintve mérnök, mérnök-közgazdász. A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének alelnöke, a Magyar Ingatlantanács pénzügyi főtanácsadója, a BKIK Ingatlanosztály alelnöke.

Pénzügyi tanácsadóként részt vesz az Otthonteremtési programban, egyetemi oktató, illetve számos controllinggel, ingatlanokkal foglalkozó kiadvány fűződik a nevéhez. Évtizedek óta oktatja az Közös képviselést, Társasházkezelést valamint Ingatlanközvetítést, munkája során számtalan kollégának segítette karrierjét a képzés elvégzését követően is. Gyakorló szakember lévén aktív közreműködője a szakmai képzéseknek, több vizsgaközpontban jelenleg is vizsgáztatja az ingatlanközvetítő és társasházkezelő hallgatókat.

Az oktatott tananyag alapján összeállított 24 kérdéses írásbeli teszttel mérik a hallgatói felkészültséget.

A képzés egy írásbeli teszt kitöltésével zárul. Sikertelen vizsga után meg kell ismételni a vizsgát.

A BKIK megszervezi az oktatói elégedettségmérést és értékelést.

Kérjük, töltse ki adatait!

Kérjük, töltse ki adatait!

Kérjük, töltse ki adatait!